ul. Podmurna 1/3

Zabawy podwórkowe na placach zabaw pomiędzy blokami na Bydgoskiem Przedmieściu. Zapraszamy na warsztaty plastyczne oraz animacje.