ul. Poznańska 52

Przygotowania do pierwszego dnia wiosny – warsztaty ruchowo-plastyczne

Uczestnicy poznają sposoby witania wiosny w różnych krajach oraz zaprojektują w różnych technikach plastycznych stwory symbolizujące odchodzącą zimę – będą je także animować.

Spotkanie organizowane we współpracy z Filią nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

 

Prowadzące: Joanna Łagan (animator kultury Domu Muz) oraz Lidia Klimaszewska (kierownik wyżej wymienionej filii).