ul. Podmurna 1/3

Wystawa ma charakter przeglądowy. Prezentuje najnowsze dokonania artystów związanych z Instytutem Sztuki w Cieszynie.

Zaproszeni twórcy penetrują szeroki obszar sztuki w dziedzinie sztuk pięknych.

Uczestnicy projektu: dr hab. Krzysztof Kula oraz doktoranci i studenci z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

obiekt

Mariia Dunaiska

Michał Klasik

 

instalacja

Aleksandra Firlińska

Przemysław Obarski

Jadwiga Rudź-Mitko

 

wideo

Katarzyna Kiełkowska

Angelika Zajdlic

 

działania performatywne

Artur Janasik

Agnieszka Król

Krzysztof Kula

 

MARIIA DUNAISKA

Malarka, projektantka ceramiki, performerka, komediantka. Studentka Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuki w Cieszynie. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2017 roku zrealizowała dyplom z ceramiki pod kierunkiem prof. Małgorzaty Skałuby-Krentowicz. Obecnie studiuje drugi stopień edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz malarstwo i projekty interdyscyplinarne. Uczestniczka wystaw i plenerów malarskich.

ALEKSANDRA FIRLIŃSKA

W pracy twórczej zajmuje się przede wszystkim malarstwem, grafiką, instalacją oraz techniką emalii. Interesują ją obszary związane z kruchością pamięci i szeroko pojętą fizycznością ciała. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2005 roku obroniła dyplom artystyczny w pracowni grafiki warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Sztuki w Cieszynie.

ARTUR JANASIK

Performer, malarz, rysownik, kurator. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytucie Sztuki w Cieszynie. Studiował na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2012 roku obronił dyplom, z wynikiem bardzo dobrym, w pracowni malarskiej prof. Tadeusza Rusa oraz zrealizował aneks z grafiki warsztatowej u dr hab. Krzysztofa Pasztuły. Od Października 2014 roku jest doktorantem, z dyscypliny sztuki pięknej, na macierzystej uczelni. W latach 2014-16 kurator Galerii 36.6 w Cieszynie. Od 2015 roku jest zatrudniony w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śląskim jako nauczyciel przedmiotów artystycznych.

KATARZYNA KIEŁKOWSKA

Twórczyni intermedialna. Łączy różne media w celu stworzenia artystycznego przekazu. Eksperymentuje z grafiką warsztatową, cyfrową, a także utworami audiowizualnymi. W swych pracach przeplata autorefleksje nad codziennością z rozważaniami nad własną, jak i zbiorową tożsamością. Obecnie studentka IV roku grafiki o specjalności komunikacja wizualna i grafika artystyczna w Instytucie Sztuki w Cieszynie.

MICHAŁ KLASIK

Zajmuje się działaniami przestrzennymi w obrębie rzeźby, obiektu, instalacji, obrazu wideo i dźwięku. Jego realizacje mają często charakter performatywny. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom obronił w 2010 roku w pracowni rzeźby prof. Andrzeja Szarka oraz ceramiki dr hab. Małgorzaty Skałuby-Krentowicz. Współtwórca Grupy Bezpośrednio. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą. Od 2010 roku pracuje jako pedagog z młodzieżą szkolną. Obecnie doktorant w macierzystej uczelni.

AGNIESZKA KRÓL

Artystka interdyscyplinarna. Zajmuje się malarstwem, grafiką, muralem, działaniami performatywnymi, poezją, pisaniem tekstów, śpiewem. W twórczości plastycznej dominuje u niej temat wspomnień, retrospekcji. W 2017 roku obroniła dyplom licencjacki z wyróżnieniem, z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, w pracowni malarskiej prof. Kazimierza Cieślika oraz z grafiki u prof. Franciszka Niecia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Obecnie studentka studiów magisterskich, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w Instytucie Sztuki w Cieszynie, a także wokalistka zespołu Po Prostu i Projektu 87. Uczestniczka wystaw w kraju i za granicą.

KRZYSZTOF KULA

Zajmuje się rysunkiem, grafiką, działaniami performatywnymi. Od lat inicjuje i realizuje projekty z obszaru obrazowania graficznego. Autor i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych prezentacji. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Dyplom wyróżniony medalem zrealizował w 1993 roku w pracowni grafiki warsztatowej prof. Stanisława Kluski oraz w rysunku i malarstwa prof. Macieja Bieniasza. W latach 1996‑2011 kurator Galerii Engram w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Od 2009 roku realizuje projekt artystyczny Bieguny – laboratorium idei i wymiany doświadczeń, wobec poszerzającego się terytorium, nowych form obrazowania graficznego. Od 1997 roku zatrudniony jest w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Rysunku i prowadzi pracownię rysunku oraz działań performatywnych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach i Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Współpracuje z Centrum Kultury Katowice, Ars Grafia, Międzynarodowe Triennale Grafiki, Triennale Grafiki Polskiej, Festiwalem Kręgi Sztuki, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

PRZEMYSŁAW OBARSKI

Twórca intermedialny, wystawiennik, kurator i koordynator projektów twórczych. Często w swej twórczości nawiązuje do ponadczasowych, ponadkulturowych symboli, na podstawie których konstruuje efemeryczne formy sztuki wykorzystując przy tym przeróżne środki wyrazu. Studia, na kierunku grafika, ukończył z wyróżnieniem w 2002 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2007-2011 zatrudniony był w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Ikonosfery Zakładu Plastyki Intermedialnej. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zajmuje stanowisko prezesa Fundacji ArtDywizjon i opiekuna Galerii Arterie w Bełchatowie.

JADWIGA MITKO-RUDŹ

Porusza się w sferze działań intermedialnych, realizacji site-specific i obiektu. Zajmuje się również grafiką cyfrową i warsztatową. Ważnym elementem w jej twórczości jest światło i jego efemeryczny charakter. Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiowała na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem, ze specjalizacji grafika warsztatowa, pod kierunkiem dr hab. Jarosława Skutnika. Obecnie doktorantka macierzystej uczelni. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale w Krakowie. Uczestniczka i autorka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Od 2019 roku jest opiekunką Galerii Klatka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

ANGELIKA ZAJDLIC

Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, rysunkiem, witrażem i grafiką warsztatową. W wolnych chwilach tworzy prace ilustracyjne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia, na kierunku malarstwo i projekty interdyscyplinarne, na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom z malarstwa zrealizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Kuraj i dr hab. Krzysztofa Dadaka oraz z witrażu pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Pyki. Obecnie kontynuuje edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku malarstwo i projekty interdyscyplinarne oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

kurator: Krzysztof Kula

koordynator: Przemysław Obarski