ul. Podmurna 1/3

„Nad Wisłę trafiłem jeszcze jako student Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zbierając materiały do pracy magisterskiej. Miejsce mnie zauroczyło. Wielka rzeka płynąca naturalnym, nieuregulowanym korytem, przestrzeń, migotanie światła na falach przerywane żółtością piaszczystych łach, wywarło na mnie niezapomniane wrażenie. Przez kilka lat zajmowałem się jednocześnie fotografią i pracą naukową. Potem zamiłowanie do fotografii zwyciężyło. Od tej pory przemierzam Polskę (ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Środkowej Wisły) w poszukiwaniu światła i ulotnych chwil, które można utrwalić w kadrze…”