ul. Podmurna 1/3

Prezentowane zdjęcia przedstawiają fragment dużego projektu pt. „H&O harmonia obiektywna”. Zostały wykonane w latach 2009-2013 w przestrzeni nadmorskiej polskiego wybrzeża.

Roman Timofiejuk – Moim założeniem była artystyczna interpretacja otaczających obszarów rzeczywistości nadmorskiej, poszukiwanie harmonii, ładu i porządku. Gdy przed moim obiektywem zatrzymywał się czas, w tym momencie robiłem zdjęcia. Fotografie w większości powstawały w momentach zmiennego oświetlenia. Kadrując obraz, manipulując kontrastem i doświetleniem, dążę do wykonania zdjęcia czystego i minimalistycznego, zawierającego dużo emocji. Czarno białe zdjęcia mają unikalne piękno samo w sobie i może dlatego są bardziej abstrakcyjne, natomiast kolor jest naturalnie przywiązany do rzeczywistości i co za tym idzie, nie można nim manipulować w tym samym stopniu. Uważam, że lepiej jest grze pozostawić więcej wyobraźni.