ul. Okólna 169

Spotkania klubu seniora

W każdy poniedziałek: 6,13,20,27.05.2019 (poniedziałek), godz. 15:30.

 

Gwarantowana miła zabawa i atmosfera.

Na spotkaniach tańczymy, rozmawiamy, spędzamy miło czas.

 

Informacje: okolna@dommuz.pl/ tel. 56 654 84 56