ul. Poznańska 52

Zapraszamy na wystawę podsumowującą rok pracy uczestników zajęć „Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” dla dzieci od 5 do 7 lat prowadzonych przez animatorkę kultury Joannę Łagan. Otwarciu wystawy będą towarzyszyć wybrane cytaty z wypowiedzi dzieci zapisywane podczas tych zajęć. Dzieci mają często ciekawy okres słowotwórczy w swoim opowiadaniu świata, a czasem są to po prostu ich zabawne pomyłki słowne.

Wstęp wolny

Autorka pracy  Zuzia Glura , tytuł „Z żab  w księżniczki…”

zdjęcia z wernisażu

od lewej  (w głębi )

Dyrektor Domu Muz Tomasz Grzeszkowiak,

Jolanta Wasiewska reprezentująca Towarzystwo Miłośników Torunia ( oraz koło Podgórz To Mi To) – główny sponsor wydarzenia ( wystawa wpisywała się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka ).

Joanna Łagan -animator kultury

Zuzia Glura wręcza kwiaty  mówiąc ;”Dziękuję Pani za pięęękny rok” – szczere dziecięce słowa są wielką radością dla nas dorosłych i najlepszą recenzją naszej pracy.