ul. Podmurna 1/3

Tadeusz Gapiński urodził się 22 grudnia 1953 roku w Toruniu. Od dziecka przejawiał zainteresowania plastyczne. W latach 80-tych uczęszczał do pracowni S. Borysowskiego, J. Kotlarczyka, A. Wojciechowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, gdzie malował i korzystał z udzielanych mu korekt. Zainteresowanie i pomoc ze strony pracowników Wydziału a szczególnie prof. Andrzeja Wojciechowskiego umożliwiły Gapińskiemu uzyskanie 15 listopada 1988 roku eksternistycznego dyplomu artysty malarza przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W roku 1996 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Tadeusz Gapiński jest pejzażystą, a jego malarstwo cechuje zachłanność na urodę widzianej rzeczywistości, w której odnajduje piękno i harmonię. Wybiera ustronne miejsca swojego rodzinnego miasta i jego okolic; odnajdujemy tu zakątki Rybaków, Winnicy, Bydgoskiego Przedmieścia, Kaszczorka oraz okoliczne pola i łąki malowane o różnych porach roku.
Wielu z nas zna tego artystę od lat. Jest wpisany w toruński pejzaż. Można go często spotkać gdy wędruje ze swoimi nieodłącznymi atrybutami: sztalugą, blejtramem i materiałami malarskimi.
Gapiński za rok skończy 60-lat, dlatego obecną wystawę w Domu Muz możemy potraktować jako Jubileuszową. Zaprezentowano tu obrazy olejne, szkice, rysunki artysty obejmujące 40-lat jego wytrwałej twórczej pracy. Niezaprzeczalnie jest on obecnie jedynym malarzem dokumentalistą naszej lokalnej rzeczywistości.