ul. Poznańska 52

Grupa młodsza : wtorki 16:30 -18:00

zapraszamy dzieci od lat 7

Grupa starsza :środy 18:00 do 20:00

zapraszamy młodzież ,studentów  oraz osoby już pracujące

Dla nowych osób – wprowadzane są wybrane elementy warsztatowe z różnych gatunków teatru.

Teatr Amorficzny tworzyli najczęściej licealiści oraz studenci – w jednym roku współtworzyli go również gimnazjaliści – ma na swoim koncie 21 premier. Wcześniej grupa występowała pod nazwą Teatr Bez Nazwy ( który założony została w 1998 roku przez Joannę Łagan , animatora kultury). Od dwóch lat istnieje także grupa młodsza.Zespół reprezentował Dom Muz m.in.: na jubileuszowej X Klamrze ( jako impreza towarzysząca) oraz na dwóch ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika a także dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym BUT (w 2012 r i 2014 r) , brał udział także w licznych paradach i projektach. Wygrał mi.in. casting do interdyscyplinarnego projektu , którego finał nadawała TVP w ramach programu „ Szare Błogosławieństwo” (w czerwcu 2013 r) Teksty często piszą sami członkowie zespołu . Opiekunem i reżyserem zespołu od początku jest Joanna Łagan.