ul. Podmurna 1/3

 

Grafiki Magdy Uchman (1981) wykonane są w technikach druku płaskiego: litografia, druk z płyty offsetowej, serigrafia. Stosuje również wklęsłodruk oraz wykorzystuje możliwości monotypii. W celu uzyskania jak najbardziej satysfakcjonujących efektów, lubi mieszać różne techniki druku. Większość prezentowanych na wystawie prac pochodzi z ostatniego cyklu Artystki „This is my movie” i są mocno nacechowane jej osobowością.

Warsztatowe przygotowanie i niebanalne traktowanie tematu, w którym się porusza ukazuje nam, iż mamy do czynienia z Artystką, która poprzez formę swoich prac otwiera przed odbiorcą nowy obszar myślenia o współczesnej grafice. Przede wszystkim zwracam uwagę na niezwykle osobisty charakter tych wypowiedzi. Przywołują bowiem elementarne wartości naszej egzystencji: życie–śmierć, miłość i nienawiść. Sytuując swe prace między duchowym a materialnym, stawia pytania, ale nie zawsze podejmuje próbę znalezienia na nie odpowiedzi – pozostawia to widzowi.

Magda Uchman jest jedną z tych artystek młodego pokolenia, która w sposób subtelnie osobisty opisuje swój świat, swój czas, i swoje w nim miejsce. A robi to w sposób przekonujący i prawdziwy.

prof. Mirosław Pawłowski

Magdalena Uchman Urodziła się w 1981 r. w Przeworsku. Zajmuje się grafiką. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. W roku 2010 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą, w tym: 5th Egyptian International Print Triennale 2006, Egipt (2006); Fourth International Biennial Exhibition of Mini Prints, Tetovo / Macedonia (2008); 5-te Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa 2008 / Polska; 6th International Exhibition of Miniatures Little m, Wilno / Litwa (2011); Komu potrzebny jest jeszcze mistrz, Artes Gallery, New York City – Manhattan / USA (2011); Printmaking Graphic from The Rzeszow University, Europejski Komitet Regionów, Bruksela / Belgia (2011); 15. Międzynarodowe Triennale Małych Form Grafiki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź / Polska (2014).

Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m. in.: wyróżnienie w konkursie „Grafika Kwartału” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (2005); wyróżnienie za obiekty graficzne „The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagroda VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii oraz w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006). Otrzymała II nagrodę Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas II Międzynarodowego Sympozjum w Szymbarku w 2011 roku. W roku 2016 otrzymała II Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015”.