ul. Poznańska 52

Wystawa jest częścią projektu TypoGRAFO. Prezentowane realizacje graficzne powstały w ramach warsztatów typograficzno-graficznych. Pobujaliśmy się na trzepaku, przejechaliśmy się windą na 10 piętro, posiedzieliśmy z sąsiadami na ławce, wybraliśmy się też „za most”, sprawdziliśmy przestrzeń wspólną i całodobowy monitoring, wszystko po to, by stworzyć graficzne interpretacje miejsc. Działaliśmy w obrębie trzech toruńskich dzielnic Na Skarpie, Bielawach i Podgórzu, a tak naprawdę na plakatach studentów. W autorskich plakatach zostały przedstawione różne aspekty związane z mieszkańcami i społecznością danego osiedla. W projektach tych możemy znaleźć odniesienie do charakterystycznej architektury blokowisk, domów jednorodzinnych czy sytuacji związanych z relacjami między sąsiedzkimi. Autorami plakatów są studenci kierunku Grafika z pracowni Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Autorami projektu i prowadzącymi warsztaty są pracownicy Zakładu Projektowania Graficznego dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, dr hab. Nikodem Pręgowski oraz dr Piotr Florianowicz. Projekt jest realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach programu mikrowspracia.