ul. Podmurna 1/3

Wyniki naboru wniosków do projektu W-łącznik! Czyli włącz się w kulturę

w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

 

Protokół z zebrania komisji konkursowej

Dnia 13 czerwca 2018 Komisja konkursowa projektu „W-łącznik! Czyli włącz się w kulturę” w składzie: Marta Siwicka (Dom Muz), Agnieszka Dąbrowska (Dom Muz), Elżbieta Chrulska (Dom Muz) i Joanna Suchomska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami konkursowymi i wspólnej naradzie pozytywnie rozpatrzyła 6 propozycji.

Poniżej publikujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie:

Lp. Liczba punktów Autor projektu Nazwa projektu Kwota dofinanso-wania
1. 93,5 Oksana Lytvynenko Włączamy razem teatr! 4000 zł
2. 93 Piotr Florianowicz ze starEGO MIASTA 4000 zł
3. 84,5 Ewelina Wolska Ja – Torunianka 3250 zł
4. 83,75 Iwona Skarzyńska, Anna Pilewicz Herbaciana integracja 4000 zł
5. 76,25 Sara Orzechowska Spotkanie z Dziadami 1000 zł
6. 74 Arkadiusz Blum EtnoStarówka 4000 zł
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.