ul. Podmurna 1/3

Projekt teatralny adresowany do dziewczyn w wieku 9-13 lat. Podczas warsztatów dziewczynkom zostaną w ciekawy sposób zaprezentowane baśnie i legendy toruńskie, w których występują postaci kobiet, reprezentujące wyróżnione przez antropologię kobiece archetypy. Zapoznają się też z historiami kobiet – postaci historycznych, ważnych dla naszego miasta i regionu. Warsztaty mają wspierać rozwój kobiecej i lokalnej tożsamości uczestniczek. W czasie pierwszych warsztatów uczestniczki zostaną zapoznanie z tematyką projektu oraz przygotują pod opieką animatorek scenariusz do spektaklu. W czasie kolejnych zajęć (7-13 października, godz. 15:00-18:00) trwać będą prace nad spektaklem. Aby wziąć udział w projekcie należy przedstawić swoją ulubioną bohaterkę ze świata baśni, bajek, historii, filmu lub po prostu z życia codziennego – forma jest dowolna (obraz, opowiadanie, film, fotografia). Prace należy złożyć w kopercie do 29 września 2018 r. w Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.