ul. Okólna 169

Podczas warsztatów każde dziecko wykona świecę według własnego pomysłu z wykorzystaniem wosku plastycznego, bez konieczności jego podgrzewania. Po zajęciach każdy uczestnik będzie mógł zabrać ze sobą własnoręcznie wykonaną świeczkę.