ul. Podmurna 1/3

katalog.indd

Ewa Bińczyk – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni wklęsłodruku prof. Bogumiły Pręgowskiej. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora sztuk plastycznych na UMK. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem.Centralne miejsce w jej twórczości zajmuje człowiek, mity, podświadomość.

 

katalog.indd

Mirosława Rochecka – urodziła się w 1960 r. w Sępólnie Krajeńskim. Pochodzi z Mazowsza – Ciechanów. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Mieczysława Wiśniewskiego (1989). Od 1996 r. zatrudniona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Zakładzie Kształcenia

Artystycznego (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa), aktualnie nastanowisku profesora. Twórczość artystyczna w dziedzinie malarstwa. Pisze eseje o sztuce. (Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i Sacrum., Toruń 2007).

 

katalog.indd

Jacek GRAMATYKA – urodził się w Poznaniu. Studia w zakresie malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego i doc. Barbary Steyer. Dyplom w pracowni doc.Barbary Steyer w 1982 roku. Od 1983 roku, pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

w Toruniu. Prowadzi zajęcia dla studentów konserwacji malarstwa w dziedzinie rysunku i malarstwadawnego i współczesnego. Od 1998 roku zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w Pracowni Propedeutyki Konserwacji Malarstwa i Obiektów Sztuki Współczesnej, prowadzonej przez prof.

Iwonę Szmelter. Od 2004 roku prowadzi na ASP – obecnie Uniwersytet Artystyczny – w Poznaniu Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych. Uprawia malarstwo olejne i akwarelowe.

 

katalog.indd

Andrzej Guttfeld – Studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w latach 1963-1968. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Bronisława Kierzkowskiego w 1968 roku. Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę. Od roku 2001 profesor zwyczajny w Zakładzie Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych. Wystawy indywidualne oraz udział w wystawachzbiorowych w galeriach polskich i zagranicznych, plenerach i warsztatach artystycznych.

 

katalog.indd

Michał Träger – Urodził się w 1953 w Toruniu. Studiował na Wydziale SztukPięknych UMK (1972-1977). Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Prowadzi ćwiczenia z anatomii plastycznej, technik rysunkowych i malarstwa w technikach wodnychi pastelu. Uprawia malarstwo i rysunek. Podstawowym wątkiem w jego twórczości jest relacja między rzeczywistością a jej obrazem. Uprawia malarstwo olejne,akwarelę, pastel. Od 1977 r. prezentuje swoje prace na wystawach, indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą..