ul. Podmurna 1/3

SMUŻNY MOST

Wiesław Smużny _ w Toruniu _ od pół wieku…

Wystawa jubileuszowa Wiesława Smużnego w Galerii Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu koncentruje uwagę na półwiecznej obecności artysty – pedagoga w naszym mieście. Obecność Smużnego w Toruniu datuje się od egzaminu wstępnego na studia, na kierunek artystyczno – dydaktyczny, w czerwcu milenijnego roku 1966.

Ściany Galerii wyłożone 50. flagowymi pasami – latami aktywności Autora, tworzą podstawę swoistego mappingu Jego osiągnięć artystycznych, pedagogicznych i społecznych. Osiągnięć zrodzonych            w Toruniu i wyrosłych z gleby kulturowej kopernikańskiego grodu. Osiągnięcia te eksponują pojedyncze, przełomowe dla twórczości prace oraz opracowania programowe i tekstowe ujmujące teoretyczno – badawczą stronę osobowości i praktyki społecznej Smużnego.

Autor, urodzony pod koniec okupacji w Łodzi i wychowany we Wrocławiu, trafił 50 lat temu do Torunia, na studia artystyczno – pedagogiczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zaproszony przez profesora Janusza Boguckiego do pracy dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych, nie wrócił do Wrocławia, ale pozostał w Toruniu i przez 44 lata służył wielu pokoleniom kształconych na UMK artystów – pedagogów. W 2012 roku został wyróżniony medalem Thorunium.

Swoją 43. wystawę indywidualną o artystyczno – pedagogicznym charakterze, Wiesław Smużny dedykuje pamięci swego promotora – profesora Janusza Boguckiego – w 100. lecie Jego urodzin oraz swemu macierzystemu Uniwersytetowi i Wydziałowi Sztuk Pięknych w 70. lecie powstania i działalności.

Wystawa: Wiesław Smużny _ w Toruniu _ od pół wieku…

S 1N S 2N S 3N S 4N S 5N S 6N S 7N S 8N S 9N

Toruń, Galeria Domu Muz, 29.07 – 28.08.2016. Wernisaż w piątek, 29 lipca 2016 o godz. 18:00