ul. Podmurna 1/3

Ur. w 1954 r. Członek ZPAF od roku 1990. Jest autorem wystaw indywidualnych oraz brał udział w około stupięćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Austrii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Węgrzech, Litwie, Estonii, Słowacji, Włoszech, Hong Kongu, Singapurze. Za swoje prace otrzymał m.in. Złoty Medal FIAP na Foto Expo 79 w Poznaniu oraz Grand Prix na XIV Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach. Współorganizator wystaw zbiorowych m.in. „Foto-em”, „Między Nami”, „Inkluzje”. Od jesieni 2003r. prowadzi Galerię w Muzeum Stanisława Staszica w Pile.