ul. Podmurna 1/3

Wojciech Stępski (ur. 1984 r.) – z wykształcenia farmaceuta, z zamiłowania fotograf. Korzysta z techniki analogowej nie tylko z powodu długich godzin spędzonych w pracowni chemicznej, lecz przede wszystkim z uwagi na przeświadczenie o możliwości pełniejszego zapisu i doświadczenia chwili obecnej w momencie zwalniania spustu migawki. Proces rozpoczynający się od powstania obrazu utajonego na błonie fotograficznej, aż po uzyskanie gotowej odbitki w ciemni, stanowi sam w sobie źródło satysfakcji i motywuje do dalszych poszukiwań i eksperymentów. W obszarze zainteresowań artysty oraz podejmowanych przez niego tematów fotograficznych obecny jest głównie pejzaż, krajobraz miejski, wnętrza obiektów opuszczonych, badanie struktur i powiązań oraz szeroko pojęte eksperymenty. W czasach nowoczesnej, cyfrowej obróbki zdjęć, analogowe prace Stępskiego pokazują niedościgniony kunszt tej techniki. Mamy nadzieję, że będą jednocześnie inspiracją, zwłaszcza dla młodego pokolenia fotografów, a być może także zachęcą do bliższego zapoznania się z tzw. analogowym aparatem fotograficznym i klasyczną obróbką w ciemni.