ul. Podmurna 1/3

Wojciech Balczewski (1950) Zainteresowanie fotografią od 13-go roku życia. Pierwsza publiczna prezentacja prac w 1969 roku w witrynie byłego klubu „Iskra” w Toruniu. Przygoda z fotografią zawodową zaczyna się w czynnej służbie wojskowej w charakterze fotografa i foto laboranta. Współuczestniczył w tworzeniu Włocławskiego i Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w plenerach,wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie kraju. Przez wiele lat zajmował się fotografią zawodowo jako instruktor fotografii i prowadząc usługi fotograficzne, dziś tylko dla przyjemności. Instruktor fotografii i filmu, mistrz w zawodzie fotografii, artysta fotografik – członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP.  Dodatkowym zajęciem było nauczanie zawodu-fotograf w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie i krótko w Toruniu. Obecnie prowadzi zajęcia warsztatowe z fotografii analogowej i cyfrowej w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku gdzie zamieszkał po przejściu na emeryturę. Jego zainteresowania to przede wszystkim fotografia czarno-biała z jej różnymi przetworzeniami, techniki chromianowe i z konieczności cyfrowa z jej obróbką graficzną.Wystawą w Fotogalerii Domu Muz artysta uświetni równocześnie jubileusz 50 – lecia pracy twórczej.