ul. Podmurna 1/3

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu –
laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2017/ 2018 została Natalia Kwiatkowska

Autorka jest aktualnie studentką III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

W swoich ekspresyjnych grafikach Natalia Kwiatkowska porusza temat człowieka, budując własną wizję portretowanej osoby, przy użyciu charakterystycznych dla technik metalowych środków wyrazu – przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji, wykorzystując głębokie trawienia i różnorodność faktur. Jak mówi o sobie: ” Praca nad grafiką jest długą drogą, żmudnym procesem, często wręcz medytacyjnym, transowym, osobistym doświadczeniem twórczym. Tworzenie grafik w wybranym temacie jest dla mnie rodzajem autorefleksji.” Wystawa w Galerii Muz jest dodatkowym wyróżnieniem dla młodej artystki.