ul. Podmurna 1/3

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2016/2017 została Ewelina Kołakowska. Autorka jest aktualnie studentką V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pęgowską i dr. hab. Marka Zajko, prof. UMK. Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza została oficjalnie wręczona w czerwcu 2017 r. podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu (Akademickie Centrum Kultury „Od Nowa”). W tym roku Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, jaką będzie wystawa indywidualna – dzięki uprzejmości Galerii Domu Muz w Toruniu.

Autorka zajmuje się głównie grafiką warsztatową (wklęsłodrukiem, linorytem, litografią) i malarstwem. Uczestniczyła w wielu projektach artystycznych krajowych oraz międzynarodowych. Udział w wielu wystawach zbiorowych m.in. 6th Guanlan International Print Biennial Chiny (2017), 1st International Print Biennial Łódź (2016), 1st International Print Triennial Cieszyn (2017), 16. Międzynarodowym Triennale Małe Formy Grafiki Polska – Łódź (2017). Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O swojej twórczości mówi:

„Kreuję, zamalowuję, wycinam, dokładam, niszczę, podpalam, trawię, drapię, lawuję. W swoich aktach twórczych oscyluję w obrębie czarnej mazi farby, kwasu azotowego, skalpeli i ruletek, a także dużych formatów desek katowanych litrami farby i emocji”.

Edmund Piotrowicz (1915-1991) W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.