ul. Podmurna 1/3

Grupa Fotograficzna Stara Remiza z Włocławka będąca częścią
zespołu fotografów amatorów działających od czterech lat w
Centrum Kultury Browar B we Włocławku, zaprasza na wystawę
swoich prac. Głównym tematem zainteresowania Grupy Stara
Remiza jest szeroko pojęty portret w rożnych jego aspektach
(i nie tylko). Na wystawie zobaczymy prace czarno białe i kolorowe.
Siedmiu autorów, siedem spojrzeń, siedem indywidualnych
interpretacji.