ul. Poznańska 52

Otwarcie wystawy prac uczestników zajęć „Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” prowadzonych przez animatora kultury Joannę Łagan.

Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą członkowie Klubu Seniora działającego przy Domu Muz, dla których dzieci wykonały laurki.

Przypomniane zostaną także wybrane zabawy naszych babć i dziadków.

Opiekun wydarzenia: Joanna Łagan