ul. Poznańska 52

Od lutego 2019 r. organizowane są przez Dom Muz spotkania: Bieganie z Aparatem Jestem na TAK. Celem spotkań było nastawienie ludzi pozytywnie do otoczenia, wyjście z domów i nowym „okiem” spojrzenie na rzeczywistość która nas otacza. Spotkania odbywały się cyklicznie w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Poświęcone były miłośnikom zatrzymywania chwil w kadrze, jak i amatorom biegania. Zaczynaliśmy rano, braliśmy ze sobą aparaty, analogowe, cyfrowe, jak i również komórki. W bieganiu z aparatem ważne było złapanie własnego tempa, czyli tempa „niko” „niko” (z japońskiego: z uśmiechem). Zapraszamy na rezultaty spotkań i kadry od Domu Muz przy ul. Podmurnej1/3 w Toruniu do zakątków bliższych i dalszych odkrywanych przez uczestników.
Koordynator:
Aleksandra Strzelec (animator Domu Muz, plastyk, inżynier architekt krajobrazu).

Wystawa czynna do 18.12.2019 r.

Wstęp wolny