ul. Podmurna 1/3

Wojtek Solarski urodził się na Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK, jest członkiem ZPAP w Gdańsku od 2001 r. i w Toruniu od 2006 r. Od ponad 20 lat mieszka w Oborach pod Toruniem, aranżując w artystyczny sposób otaczającą go przestrzeń natury. Aktualnie studiuje etykę na Wydziale Humanistycznym UMK.

W swoich działaniach artystycznych najczęściej sięga do malarstwa, rysunku, grafiki i działań intermedialnych wykraczających poza schemat bezpiecznych rozwiązań formalnych. Jego kompozycje należy zaliczyć do abstrakcji aluzyjnej. Przez plątaninę linii i plam przenika światło, w konsekwencji otrzymujemy obrazy świata rysowane szarościami, ale bardzo niejednolite i niedopowiedziane.
Prace Solarskiego prezentowane na wystawie w Domu Muz nie podlegają  określonym rygorom warsztatowym. Autor nie szuka również porozumienia z odbiorcą poprzez nadanie im tytułów. Ożywione kolorem prace stanowią integralne całości o akwarelowo-malarskim wydźwięku. Ogólny sens prezentacji kieruje uwagę odbiorcy ku pewnemu zaprzeczeniu jakiejś prawdy i to nie tej ostatecznej. Jako indywidualna kreacja, domagają się one indywidualnego odkrycia i zagłębienia w ich istotę. Jako wynik eksperymentów – stanowią oparcie dla twórcy i jego artystycznego instynktu.