ul. Podmurna 1/3

Zakład kształci przyszłych konserwatorów dzieł sztuki.
Ćwiczenia rysunkowe prowadzą dr Ewa Bińczyk, prof. Mirosława Rochecka, prof. Jacek Gramatyka i prof. Michał Träger (kierownik zakładu).
Na obecnej wystawie prezentujemy wykonane na zajęciach studia rysunkowe modela.
Wszystkie studia wykonane były z natury. Ważne są: dobór techniki, wnikliwa obserwacja i kompozycja.
Rysunki powstały na przestrzeni wielu lat, czasami brak podpisu autora pracy.
Wystawa obrazuje sposób prowadzenia ćwiczeń z rysunku w naszym zakładzie.