ul. Podmurna 1/3

Jedną z pięciu pracowni (stąd tytuł cyklu) w strukturze Zakładu Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu jest pracownia wklęsłodruku. Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym. Studenci mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks itp. Program pracowni realizowany jest poprzez ćwiczenia, w których studenci młodszych lat podejmują zadania programowe dotyczące podstawowych zagadnień plastycznych. Dla starszych lat ustala się zadania o większym stopniu trudności i stawia wyższe wymagania formalne w zależności od indywidualnych predyspozycji, zdolności i pracowitości studentów. Wybór techniki jest dowolny, nieograniczający w sposób rygorystyczny stawianych studentom zadań. Studia kończą się dyplomem artystycznym – zestawem prac graficznych, który powinien stanowić podsumowanie nabytej w okresie studiów wiedzy plastycznej, opanowanie warsztatu graficznego oraz powinien być oryginalną propozycją artystyczną.
Aktualnie w Pracowni Wklęsłodruku studiuje 14 studentów. Wszyscy prezentują swoje grafiki na organizowanej przez Galerię Domu Muz wystawie.

 

Prowadzący pracownie:
prof. Zw. Bogumiła Pręgowska
ad. dr Marek Zajko
lab. mgr Roman Lewandowski

 

Studenci Pracowni wklęsłodruku:
Rok II: Oksana Budna, Daria Murawska, Monika Wiśniewska
Rok III: Agata Konkol, Emma Kwiatkowska, Joanna Klepadło
Rok IV: Ariadna Żytniewska, Olga Głuchowska, Marta Grzywińska, Oliwia Kohnke, Beata Starczewska, Krzysztof Szulc
Rok V: Piotr Leszczyński, Przemysław Zglejszewski