ul. Okólna 169

Podczas warsztatów wraz z dziećmi będziemy wykonywać prace tuszem. Z plam będziemy tworzyć prawdziwe dzieła sztuki!