Dom Muz w Toruniu jest miejską instytucją kultury powołaną do życia uchwałą Rady Miejskiej Torunia nr 332/93 z 15.04.1993 r.  Działalność merytoryczna Domu Muz prowadzona jest w budynku głównym przy ul. Podmurnej 1/3 oraz w filiach przy ul. Poznańskiej 52 i ul. Okólnej 169.

Zgodnie ze statutem miejskiej instytucji kultury pod nazwą Dom Muz, do zakresu działalności instytucji należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców naszego miasta.