Etnospiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej

Celem projektu jest integracja, aktywizacja i podniesienie kompetencji kulturotwórczych szesnastu kobiet, pochodzących z Czernikowa i Torunia. W czasie interdyscyplinarnych zajęć realizowanych w okresie lipiec-październik 2019 pobudzimy uczestniczki do eksperymentów artystycznych i dzielenia się swoją wiedzą na temat roślin, przepisów kulinarnych i tradycji, w tym przekazu ustnego.
W czasie warsztatów będzie zbierana i katalogowana wiedza folklorystyczna uczestniczek, na podstawie której stworzymy wspólnie publikację. W ramach projektu kobiety wezmą udział w rozmaitych działaniach podnoszących wiedzę i umiejętności zielarskie, etnograficzne oraz kompetencje animacyjne. W ostatniej części projektu uczestniczki wejdą w rolę animatorek i przeprowadzą cykl zajęć z edukacji regionalnej dla mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, dzieląc się nabytą wiedzą.
ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej jest pierwszym tak dużym projektem realizowanym poza murami naszej Instytucji na skalę regionalną. Jego pomysłodawczyniami są uczestniczki poprzedniego projektu realizowanego w Domu Muz Włącznik! Ewelina Wolska i Sara Orzechowska. Opiekunkami merytorycznymi są animatorki kultury – Agnieszka Dąbrowska, Aleksandra Strzelec i Elżbieta Chrulska.

Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń