ul. Podmurna 1/3

Ryszard Dorożyński  – nauczyciel akademicki obecnie na emeryturze, przez wiele lat prowadził wykłady i ćwiczenia z teledetekcji, geodezji i kartografii. Dominującym obszarem działań naukowych i dydaktycznych było wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w ocenie stanu środowiska. Przez analogię do odtwarzania modelu przestrzennego zdjęć lotniczych za pomocą stereoskopu wykonuje samodzielnie stereofotogramy i różnymi sposobami  odtwarza trzeci wymiar natury. wykorzystując efekt  zeza krzyżowego.